ADATKEZELÉS

Egyszerűsített Adatkezelési Nyilatkozat

 

Adatkezelő cég neve: Media Guide Információtechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Cég weboldala: https://mediaguide.hu
Tárhely szolgáltató: tarhely.eu.
Alkalmazott CRM rendszer: aboltokboltja keretrendszer, ZOHO ONE, hirlevelmanager.hu

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a

https://mediaguide.hu
https://uzletekuzlete.hu
https://aboltokbooltja.hu, aboltokboltja.com
https://a-zs.hu
https://intimwebaruhaz.hu
http://drfarkastibor.hu/
http://dugulaselharitas1.hu/
http://magyarhaza.hu
https://mosolyrafakaszto.hu
https://puszibolt.hu
https://webaruhazportal.hu
https://webkonferencia.hu
https://wwwebaruhaz.hu, wwwebshop.com, wwwebshop.eu, wwwebshop.hu

weboldalak felhasználói által, az oldalak bármelyikének használata során megadott és a weboldal üzemeltetői számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét az oldalon vagy az oldal közvetítésével.

A weboldalak bizonyos szolgáltatásai csak előzetes és önkéntes felhasználói adatszolgáltatást követően vehetőek igénybe (pl.: kapcsolat űrlap). Az önkéntes adatszolgáltatás során a felhasználók olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadóak.

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatok megadása lehetséges (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen) a honlapokon oldalon található kapcsolati űrlapok igénybevételéhez:

  • a felhasználó neve: “Név” “Hogyan szólíthatjuk”- aki az üzenetet írja (oldal látogatója, felhasználó)
  • e-mail címe: “E-mail”
  • telefonszáma “Telefonszám” – nem kötelezően kitöltendő adat a szolgáltatás igénybevételéhez
  • az üzenet tárgya “Tárgy” – Az üzenet tartalmi szummázása
  • “Az üzenet szövege…” – a felhasználó üzenete az adatkezelőnek, az oldal üzemeltetőjének
  • a felhasználó által igényelt kérések “Kéréseim”

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy
különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

A felhasználó a szolgáltatás igénybevétele során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím, telefonszám valós) személyes adatnak. A weboldal használata során az Adatkezelő részére tárhely szolgáltatást nyújtó szolgáltató tudomására juthatnak bizonyos, a felhasználó Internet használatával kapcsolatos adatok (pl. IP-cím stb.), amelyet az Adatkezelő nem kezel; ebben a körben a mindenkori tárhely-szolgáltató adatkezelési irányelvei irányadóak.

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, valamint az esetleges hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó kommunikáció lehetővé tétele.

Az Adatkezelő különös személyes adatot nem kezel, amennyiben ilyet a felhasználók bármilyen indokból vagy módon, az oldalon közzétesznek, az Adatkezelő tudomására hoznak vagy
adatbázisában rögzítenek, az Adatkezelő azokat a tudomásra jutást követően haladéktalanul jogosult törölni.

A felhasználóknak lehetősége van a weboldalon keresztül üzenetet küldeni. Ezen üzenetekben lehetőség van egyedi vagy általános kérdések leírására, abból a célból, hogy azokra a Media Guide Bt. – mint adatkezelő és üzemeltető – munkatársai egyedi vagy általános jelleggel válaszolhassanak. Kérjük a felhasználókat, hogy ezen üzenetekben a regisztráció során megadott vagy az űrlap által bekért adatokon túlmenően semmiféle személyes adatot ne szerepeltessenek; amennyiben az ügy megítéléséhez feltétlenül szükséges ilyen jellegű adatok megadása, az csak a személyes kapcsolatfelvétel (e-mail, telefon, konzultáció stb.) során történhet.

Amennyiben a felhasználó ennek ellenére mégis személyes vagy különös személyes adatot ad meg üzenetében (pl. cikk commentben), az Adatkezelő úgy tekinti, hogy annak kezeléséhez a felhasználó kifejezetten hozzájárult, fenntartja az Adatkezelő a jogot arra, hogy az ilyen adatokat haladéktalanul törölje.

A felhasználó az oldal használatával kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő adatait kezelje.

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására, azonban rögzíti, hogy az oldalt tartalmazó számítástechnikai eszközöket nem ő üzemelteti, így ebben a körben a mindenkori tárhely-szolgáltatót terheli a felelősség.

A felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

A felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.

Bővebb információ az adatkezeléssel kapcsolatban a marketing@mediaguide.hu e-mail címen kérhető.

Székhely: Budapest 1027 Bem József utca 9.
Levelezési cím: Budapest 1141. Zsálya u. 49.
E-mail cím: marketing@mediaguide.hu
Adószám: 22349224-1-41
Adatkezelésért felelős kapcsolattartó: B. Lukács Andrea adatkezelő